Loading...
Dnes je sobota 26.09.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020
23. 09. 2020

Sdělujeme, že provoz všech součástí MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 v pátek 25. 9. 2020 bude, a proběhne  bez jakýchkoliv omezení.

Informace o režimu nošení roušek ve škole
18. 09. 2020

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.

V materiálu naleznete i odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.

Zaslání přístupových údajů do systému Škola online - upozornění pro zákonné zástupce ZŠ
14. 09. 2020

Tento týden budeme do  e-mailových schránek zákonných zástupců rozesílat přístupové údaje pro přihlášení do systému Škola online (elektronická žákovská) našich žáků a přístupové údaje zákonných zástupců.

Tyto údaje budou doplněny o návod, jakým způsobem bude možno registrovat sebe i žáky do daného systému.

Upozornění na povinnost nosit roušky v budovách školy
10. 09. 2020

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v uzavřených prostorách.

Z toho vyplývá povinnost pro žáky nosit roušky ve všech společnývch prostorách školy ( chodby, toalety, výdejny stravy ....)

Zrušení třídních schůzek dne 14.9.2020
07. 09. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům žáků, že třídní schůzky plánované na pondělí, 14. 9. 2020 neproběhnou.

O potřebných informacích budete informováni třídními učiteli formou zpráv přes Školu online, e-mail.

Případné koknzultace formou videokonferencí budou organizovány jednotlivými třídními učiteli a budete o nich včas informováni.

Škola v přírodě Mílovy tříd 3.A a 5.ABC
06. 09. 2020

Oznamujeme, že skupina žáků i vyučujících dorazila na místo pobytu školy v přírodě v pořádku. Děti zdraví své rodiče!

Zavedení elektronické žákovské knížky
02. 09. 2020

V tomto školním roce začínáme využívat v systému Škola Online možnost předávání informací o výsledcích a průběhu vzdělávání zákonným zástupcům prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.

Při přechodu na tento systém bude nutná součinnost zákonných zástupců. O jednotlivých potřebných krocích budete informování prostřenictvím žáků, kontaktního e-mailu, nebo webu školy. 

Z tohoto důvodu je nutno oznámit případné změny v e-mailových adresách prostřednictvím třídních učitelů, nebo na kontakt info@maskola.cz.

Organizace školní družiny v týdnu 7. 9. - 11. 9. 2020
02. 09. 2020

Z organizačních důvodů budoui i do konce týdne 7. 9. – 11. 9. 2020  všechna oddělení školní družiny po konci vyučování na budově Jugoslávská 126.

Dovolená
31. 08. 2020

Dne 31. 8. 2020 bude škola pro veřejnost uzavřena z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci.

Stravování ve školní jídelně v úterý 1. září
28. 08. 2020

Žáci I. i II. stupně se budou stravovat v úterý 01. 09.  od 11:00 do 13:00 hod.

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ k organizaci provozu školy od 1. 9. 2020
27. 08. 2020
Informace k adaptačnímu pobytu
26. 08. 2020

Informace k adaptačnímu pobytu pro žáky 6. ročníků naleznete ZDE.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Rozdělení prvňáků do jednotlivých tříd
25. 08. 2020

Zde naleznete seznamy identifikátorů žádostí přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020 - 2021 a jejich rozdělení do jednotlivých tříd.

Organizace zahájení bude upřesněna do konce týdne.

1. A

1. B

1. C

Informace o zahájení školního roku 2020/2021 pro první ročníky
25. 08. 2020

Zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách. Třídy prvního ročníku jsou umístěny v prvním patře.

 

V úterý 1. 9. 2020 v 8:15 si třídní učitelky vyzvednou své žáky před budovou školy Jugoslávská 126.

 

Poté se děti společně s třídní učitelkou přesunou do svých kmenových tříd, kde proběhne zahájení školního roku. Každého žáka mohou do třídy doprovázet maximálně dvě osoby. Apelujeme na zástupce žáků, aby počet přítomných osob vzhledem k epidemiologické situaci minimalizovali na nejmenší možnou míru.

Z důvodu dodržování hygienických zásad je nutno, aby doprovod žáků při vstupu do budovy školy použil ochrannou roušku.

 

Žáci i rodiče ve třídě obdrží potřebné informace a pokyny ke zdárnému zahájení školní docházky.

Předpokládané ukončení prvního dne bude v 9:00.

Ve středu 2. 9. 2020 bude vyučování v prvních ročnících do 9:40.

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 do 10:45.

V pátek 4. 9. 2020 bude výuka do 11:40.

Od pondělí 7. 9. 2020 proběhne výuka dle rozvrhu třídy.

Od středy 2. 9. 2020 již nebude možno, aby rodiče vstupovali do budovy školy (viz doporučení MŠMT) a zdržovali se ve vstupních prostorách budovy. Příchod prvňáků do budovy budou organizovat pedagogové školy.

Informace o zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku
25. 08. 2020

Vyučování začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8:00.

Činnosti prvního dne budou pro všechny žáky 2. – 9. ročníku trvat dvě vyučovací hodiny (tj. do 9:40 hod).

 

2. 9. 2019 až 4. 9. 2020 budou mít všichni žáci, kromě prvních tříd, čtyři vyučovací hodiny (tj. do 11:40 hod).

Od pondělí 7. 9. 2020 proběhne výuka dle rozvrhů tříd.

Příchod žáků do budovy budou organizovat pedagogové školy.

Vstup do budovy školy nebude rodičům před zahájením vyučování umožněn (viz doporučení MŠMT).

Informace o zahájení školního roku pro školní družinu
25. 08. 2020

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme organizovat provoz sedmi oddělení ŠD.

Z toho vyplývá maximální možný počet účastníků zájmového vzdělávání 210.

 

Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti družiny je podání písemné přihlášky do ŠD. Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Přihláška do ŠD ke stažení zde. Ve formátu docx - zde.

 

Činnost školní družiny bude ve školním roce 2020 – 2021 zahájena v úterý 1. 9. 2020.

V tento den nebude ranní družina. Vychovatelky si převezmou žáky po skončení vyučování.

Vychovatelky převezmou pouze ty žáky, kteří budou mít vyplněnou a podepsanou přihlášku do ŠD.

Konec provozu ŠD dne 1. 9. 2020 je stanoven na 16:00 hodin. Všechna oddělení budou 1. 9. 2020 na budově Jugoslávská 126.

 

Od 2. 9. 2020 bude již provoz ŠD organizován plně v odděleních.

Od 6:00 bude v provozu ranní družina a provoz odpolední družiny bude končit v 17:00 hodin.

Příchod žáků do ranní družiny je možný pouze do 7:20 hodin.

Stejná organizace provozu bude probíhat v dalších dnech školního roku.

Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Organizace zahájení školního roku 2020 - 2021
03. 08. 2020

Informace k organizaci začátku školního roku budou zveřejněny v přípravném týdnu od 24. 8. 2020.

Projekt Příběhy našich sousedů
09. 03. 2020

Úspěch v projektu Příběhy našich sousedů

Naše škole se již podruhé zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Tým žákyň z 8.B (Eliška Hrdličková, Eliška Hvastová, Lucie Skoumalová, Veronika Smékalová, Kateřina Šnyrchová) zpracoval formou videa s animací příběh pamětnice paní Ježové. Ve čtvrtek 5.3.2020 proběhla slavností závěrečná prezentace výstupů projektu. Odborná porota vybrala tři nejlepší týmy. Náš tým se umístil na 1. místě. Jejich výstup najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iii/brno-iii-2019-2020/

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.