Loading...
Dnes je pondělí 16.09.2019
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Zpráva z adaptačního kurzu 6. ročníků
04. 09. 2019

Žáci šestých ročníků zdraví z adaptačního kurzu! Krátce po poledni dorazili v pořádku na místo, poobědvali, ubytovali se a začali plnit bohatý program, plný aktivit, her a zábavy. 

Změny ve školním řádu
03. 09. 2019

Dnes byly na webu školy zveřejněny změny školního řádu platné od 2. 9. 2019. Týkají se užívání mobilních telefonů a mobilních zařízení ve škole. Více v části Dokumenty/Školní řád.

Sboreček – pěvecký sbor školní rok 2019/2020
02. 09. 2019

Sboreček je zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 30.9.2019.

Přihlášky rozdají dětem  třídní učitelky.

K zahájení provozu ŠD
29. 08. 2019

Provoz školní družiny bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 a v  tento den bude z organizačních důvodů provoz do 16 hod. Dne 2. 9. 2019 budou všechna oddělení z budovy Zemědělská na budově Jugoslávská. Do ŠD budou moci nastoupit pouze žáci, kteří předají řádně vyplněnou přihlášku (zápisní lístek) do ŠD, která je ke stažení na našich webových stránkách v Dokumentech ke stažení. Od 3. 9. provoz ŠD do 17 hod.

Změny cen stravného od 1. 9. 2019
23. 08. 2019

Zde naleznete nové ceny stravného platné od 1. 9. 2019.

Složení prvních tříd ve školním roce 2019 - 2020
23. 08. 2019

Zde najdete přehled identifikačních čísel žáků budoucích prvních tříd rozdělených do jednotlivých tříd. V souvislosti s dodržením zásad ochrany osobních dat nelze zveřejnit jmenné seznamy. Ty budou k dispozici první školní den přímo ve třídách.

Informace k rozdělení žáků do budoucích šestých tříd
23. 08. 2019

V souvislosti s dodržením zásad ochrany osobních údajů žáků, nelze na web školy zveřejnit jmenný seznam žáků jednotlivých šestých tříd ve školním roce 2019/2020.

Seznamy budou pro žáky k dispozici první den školního vyučování v budově školy. Případné dotazy zákonných zástupců na umístění žáka lze zodpovědět dříve pouze individuálně po prokázání totožnosti tazatele (kancelář, ZŘ).

Organizace zahájení školního roku 2019 - 2020
05. 08. 2019

Zde naleznete organizaci zahájení školního roku 2019 - 2020.

Zde naleznete přehled pomůcek pro budoucí prvňáky.

Informace pro rodiče budoucích prvňáků
03. 07. 2019

Informace k zahájení školního roku a rozdělení žáků do prvních tříd budou zveřejněny v týdnu od 26. 8. 2019. 

Informace o potřebách pro prvňáky budou na webu zveřejněny začátkem srpna.

Provoz školního hřiště o prázdninách
20. 06. 2019

Sportovní hřiště před budovou Zemědělská 29 bude v červenci a srpnu otevřeno pro veřejnost v pracovní dny mezi 16:00 a 18:00 hodinou. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude hřiště uzavřeno (déšť, mokrý povrch....). 

Případné změny budou oznámeny na hlavní bráně z ulice Břenkova.

Zkoušky Cambridge na MZŠ - info
19. 06. 2019

Vážení rodiče, oficiální začátek cambridgeských zkoušek na MZŠ dne 25. 06. 2019 bude ve 14:00 hod. Jazyková škola P.A.R.K. v současné době řeší chybu v systému.Přesné časy konání zkoušek jednotlivých žáků budou upřesněny co nejdříve.

Změna školného v MŠ a ŠD
17. 06. 2019

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2019 dochází ke změně výše úplaty za ŠD a MŠ.

Výše příspěvku pro MŠ se mění na 400,- Kč. Výše příspěvku pro ŠD se mění na 160,- Kč.

Aktualizované znění směrnic o úplatách za vzdělávání najdete v hlavní nabídce, sekci dokumenty, oddíle ostatní dokumenty.

Informace školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků
10. 06. 2019

Přihlašování a placení obědů na školní rok 2019/2020 bude probíhat v kanceláři školní jídelny ZŠ  Blažkova 9, Brno - Lesná od středy 21.8.2019 do středy 28.8.2019 (úřední hodiny dle prázdninového provozu na www.zsblazkova.cz). Stravné  na září bude placeno v hotovosti ( cena jednoho oběda je 28,-Kč x počet pracovních dní). Dále zakoupíte čip (115,-Kč),  který dítě potřebuje ke stravování. Další informace ohledně placení obědů Vám budou sděleny osobně. Dítě ke stravování nelze přihlásit telefonicky ani emailem. Pavla Zejdová, stravovací referent ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Informace o kroužku a zkouškách Cambridge
04. 06. 2019

Vážení rodiče, 

dne 6.6. z důvodu termínu škol v přírodě neproběhne kroužek Cambridge YLE Movers. 

Poslední výuková hodina kroužku proběhne 3.6. 2019.

Poslední hodina kroužku KET for Schools proběhne dne 11.6..

Dvě poslední hodiny Starters proběhnou tento a příští týden. 

Bližší informace o zkouškách konajích se v úterý 25.6. 2019 se dozvíte formou emailu týden před jejich konáním.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na jednotlivé vyučující.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
15. 05. 2019

Dnes byl na stránkách elektronického zápisu do základních škol města Brna zveřejněn seznam identifikátorů žádostí přijatých žáků k základnímu vzdělávání na naší škole.

Zákonní zástupci budou e-mailem, nebo telefonicky vyzváni, aby si rozhodnutí o přijetí vyzvedli ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Seznam přijatých naleznete zde, včetně registračních čísel přidělených u zápisu je seznam uveden zde.

Zkoušky Cambridge
02. 05. 2019

Vážení rodiče,

 

V týdnu od 6.5. - 10.5. budou na MZŠ a MŠ probíhat „mock“ testy zkoušek YLE, Starter / Movers / Flyers. Přesný čas ústních zkoušek bude upřesněn.

 

Starters

Místo: jazyková učebna v budově Jugoslávská

Termín pro písemnou část: úterý 7.5. ( od 13.35)

                                           čtvrtek 9.5. (od 14.20)

                  ústní část:        pátek 10.5. (od 14.00)

 

 

Movers

Místo: jazyková učebna v budově Zemědělská 29

Termín pro poslechovou část: čtvrtek 9.5. (13:40 – 14:05)

   písemnou část:       čtvrtek 9.5. (14:15 – 14:45)

      ústní část:            pátek 10.5. (od 14.00)

 

                                           

Flyers

Místo: jazyková učebna v budově Zemědělská 29

Termín pro poslechovou část: čtvrtek 9.5. (15:00 – 15:25)

   písemnou část:       čtvrtek 9.5. (14:15 – 14:55)

       ústní část:           pátek 10.5. (od 14.00)

Talenty - informace pro rodiče žáků
12. 11. 2018

V hlavní nabídce našich webových stránek byl umístěn odkaz "Naše talenty" na stránku, kde hodláme zveřejňovat informace o úspěších našich žáků v různých oborech, jak ve škole, tak mimo školu. Proto vyzývám rodiče žáků, pokud mají zájem o umístění takových informací na naše stránky, aby je zasílali na adresu hruza@maskola.cz, nebo info@maskola.cz.

Kurzy angličtiny Cambridge na MZŠ
11. 09. 2018

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 uzavřela naše škola partnerství s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge. Na škole bude probíhat kurz angličtiny Cambridge pro děti a teenagery. Závazné přihlášky přijímáme do 18. 9. 2018. Kurz bude zahájen počátkem října.

Bližší informace ke zkouškám se dozvíte v kabinetě AJ u Mgr. Kateřiny Platzerová a Mgr. Lucie Vrbové - tč. 454428518.