Loading...
Dnes je středa 22.02.2017
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Rozvrh hodin II. stupně v době konání LVK
14. 02. 2017
Upozorňujeme rodiče na možné změny v rozvrhu II. stupně v době konání LVK v týdnu od 20. - 24.2.2017. Tyto změny budou zajištěny aprobovanou výukou.
Upozornění ŠJ
30. 01. 2017

Od pondělí 6. 2. 2017 opět výběr ze dvou jídel.

Čtenářské kluby na MZŠ
30. 01. 2017
Od 2. pololetí školního roku 2016/2017 bude na naší škole pracovat na prvním i druhém stupni čtenářský klub. Zájemcům nabídne nejen četbu knih a besedy o literatuře s možností práce s projekční technikou, ale i návštěvu knihoven a výstav. Pravidelné schůzky klubu II. st. se budou konat od 6. února vždy v pondělí v době od 14:00 - 15:30 hod., v případě I. st. v době od 13:00 – 14:30 hod., vhodný den zjišťujeme. Tento zájmový útvar je pro žáky zdarma! I. Šalamounová
Závody v plavání otevřených škol
30. 01. 2017

Žáci 3. tříd se zúčastnili Novoročních plaveckých závodů na ZŠ Jasanová ve spolupráci se sdružením brněnských otevřených škol.

Na 1. místě v kategorii hoši: Roman Hlávka 3.C
na 3. místě v kategorii dívky: Vendula Burešová 3.C
ve štafetě 3. tříd na 2. místě: Roman Hlávka 3.C, Vendula Burešová 3.C, Monika Drápalová 3.A, Šimon Melichar 3.A.

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách
26. 01. 2017

Oznamujeme, že provoz školní družiny o pololetních prázdninách dne 3. února 2017 nebude.

Zápis k základnímu vzdělávání
17. 01. 2017

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, že termín zápisu k základnímu vzdělávání byl legislativní změnou přesunut na měsíc duben daného roku. Zápis v naší škole proběhne v této souvislosti ve dnech 24. - 26. 4. 2017. Více v kapitole Zápis do 1. tříd. Termín dne otevřených dveří byl stanoven na 3. 4. 2017, 8:00 - 11:30.

Sdělení školní jídelny ZŠ Blažkova
11. 01. 2017

Z důvodu velké nemocnosti personálu ve školní kuchyni vaříme od úterý 17.1.2017 pouze jeden druh jídla, a to oběd č.1.Strávníci, kteří měli objednaný oběd č.2, budou přehlášeni na oběd č. 1. Jarmila Rozehnalová, vedoucí školní jídelny

Prosba o podporu projektu Erasmus +
10. 01. 2017

Vážení rodiče! Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc a podporu projektu Erasmus Plus. V současné době stojíme před zásadním úkolem. Potřebujeme zajistit ubytování pro 16 zahraničních žáků ve věku 13 - 15 let, kteří naši školu navštíví v termínu od 5. – 11. března 2017 a budou během pěti pracovních dnů s našimi žáky ve škole pracovat na společných zadáních projektu. Momentálně nás při hledání ubytování podpořily již čtyři rodiny, kterým moc děkujeme a obracíme se na rodiny další. Rádi bychom v započatém projektu uspěli. Domníváme se, že přítomnost hosta z partnerské školy je příležitostí pro získávání informací a zkušeností z jiné země, motivací pro pěstování vztahů a inspirací pro rozvoj komunikace v cizím jazyce. V neposlední řadě jde také o pomoc naší škole a projektu, který nás může velmi obohatit. Máte-li zájem náš projekt podpořit formou poskytnutí ubytování, přihlášku můžete stáhnout ZDE Děkujeme!  Vedení školy a projektový tým Kontaktní osoba: Šalamounová, t.č. 545 428 513 nebo salamounova@maskola.cz

Naše škola v projektu Erasmus +
10. 01. 2017
V prosinci 2016 se Masarykova ZŠ a MŠ Brno zúčastnila prvního mezinárodního setkání projektu Erasmus +. Proběhlo ve Španělském městě Valladolid, kde byli zástupci pěti škol z pěti států EU přivítáni místními autoritami a kde probíhala jednání týkající se právě zahájené spolupráce. Dvouletý projekt „Posílení motivace k rozvoji kompetencí“ žáků i učitelů škol si v rámci své lehce abstraktní definice klade za cíl mnoho konkrétních výsledků. Školy se budou od sebe navzájem učit rozvíjet tak, aby zvýšily motivaci žáků ve výuce, a ta tím dosáhly lepších studijních výsledků a zlepšení vztahu k jednotlivým předmětům, i k učení jako takovému. Žáci by se měli naučit lépe hodnotit výsledky vlastního úsilí a více spolupracovat nejen s učiteli, ale i mezi sebou navzájem. Postupné kroky směrem k tomuto cíli budou probíhat v rámci výuky především v osmých a devátých ročnících a směřovat k přípravě žáků pro společné mezipředmětové projekty. Na této cestě již v březnu 2017 přivítá Masarykova ZŠ a MŠ Brno zástupce učitelů i žáků ostatních škol a v příštím školním roce pak navštíví Polsko, Litvu a v neposlední řadě také Finsko jako hlavní koordinátorskou zemi, kde bude celý projekt ukončen a vyhodnocen. Informace o průběhu celého projektu budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy.
Hovorové hodiny
06. 01. 2017

V pondělí 9. 1. 2017 od 16:00 do 18:00 se uskuteční hovorové hodiny za účelem poskytnutí informací o průběhu a výsledcích vzdělávání  žáků.

Ukončení provozu
04. 01. 2017

Sdělujeme všem žákům i rodičům, že byl ukončen provoz prodejmího místa občerstvení v budově Zemědělská 29.

Provoz potravinového automatu v budově Jugoslávská 126 byl ukončen již na podzim 2016. 

Kouření v areálu školy
16. 12. 2016

Důrazňe upozorňujeme některé z rodičů, že ve školách a školských zařízeních je zákonem zakázáno kouření.

Do areálu školy patří také prostor mezi sportovním hřištěm a budovou Zemědělská 29.

Proto vyzýváme zástupce žáků, čekající převážně na svoje děti před touto budovou, aby se zde kouření vyvarovali.

Přerušení provozu MŠ
12. 12. 2016

V průběhu vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude mít MŠ Zemědělská 29 přerušený provoz. Zahájení provozu v úterý 3. 1. 2017.

Provoz školní družiny dne 22. 12. 2016 a o vánočních prázdninách
09. 12. 2016

Oznamujeme, že provoz školní družiny dne 22. 12. 2016 bude do 16:00 hod. a provoz školní družiny v období vánočních prázdnin (23. 12. 2016- 2. 1. 2017) nebude.

Upozornění školní jídelny Blažkova
05. 12. 2016

Z důvodu celoroční uzávěrky lze provádět změny obědů (odhlašování, přihlašování a změnu varianty jídla) pouze do pátku 16. 12. 2016 do 12:00 hodin. V případě nemoci dítěte bude oběd vydán do jídlonosiče (za běžnou cenu).

Soutěž ve sběru starého papíru
23. 11. 2016
V rámci celoroční soutěže tříd ve sběru starého papíru proběhne v prosinci první kolo. Odvoz sběru bude zahájen v pátek 2. 12. v 8:00 hod. na budově Zemědělská, poté na budově Jugoslávská. Vyhodnocení soutěže proběhne po druhém kole v dubnu. Vítězná třída prvního a druhého stupně obdrží odměnu z Klubu rodičů.
Vánoční tvoření s klubem rodičů
16. 11. 2016

Klub rodičů srdečně zve na tradiční předvánoční akci, která se uskuteční dne 6. 12. 2016 od 16:00 do 18:00 hod. ve dvoraně školy budovy Zemědělská. Zveme malé i velké děti s rodinnými příslušníky! Za symbolický příspěvek na materiál si vyrobíme vánoční dekorace a prožijeme příjemné odpoledne. Bude připraveno i malé občerstvení.
Těšíme se na Vás! Váš Klub rodičů při MZŠ a MŠ Brno, z.s., Zemědělská 29
Případné dotazy a náměty na další akce můžete zasílat na: maskolaklub@seznam.cz, http://klub-rodicu-pri-mzs-a-ms.webnode.cz/

Dozor nad žáky před odpoledním vyučováním
05. 10. 2016
MZŠ zajišťuje od pondělí 10. října 2016 pobyt žáků v přestávce před odpoledním vyučováním. Žáci tento čas stráví ve dvoraně školy nebo ve třídě 8.A na budově Zemědělská, kde se budou věnovat za přítomnosti pedagogického dozoru klidovým činnostem jako jsou deskové hry, četba, samostudium aj. V době této přestávky platí pravidla školního řádu jako ve výuce (mobily jsou nepřípustné).