Loading...
Dnes je sobota 28.03.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Informace k výuce na dálku pro rodiče a žáky II. st.
28. 03. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

 

od pondělí 30.3.2020 můžete vyzkoušet online konzultace s jednotlivými vyučujícími. Jde o dobrovolnou záležitost, i nadále platí pondělní zadávání úkolů na celý týden na webu školy. V případě zájmu se můžete takto potkat se svými vyučujícími, zadanou práci s nimi probrat touto online cestou, můžete se zeptat na nejasnosti. Stačí kliknout na odkaz, který Vám bude zaslán od telekonference.eu. Tento odkaz budeme využívat po celou dobu. Dostanete se z něj do své třídy, kde se k vám připojí i vyučující.

 

Technické informace: - Není třeba stahovat žádné aplikace.

        -  Je možné přihlásit se jak z počítače, tak z telefonu.

-          Dá se využít i kamera. Na začátku ji můžeme využít, ale pro lepší  přenos zvuku je dobré ji vypnout.

-          Kdo nemluví, vypínejte si mikrofon, ať se nerušíme ozvěnou.

-          Mikrofon a obraz se vypíná dole kliknutím na ikonku.

-          V případě nejasností a problémů mě kontaktujte.

 

Doufáme, že se nám podaří bez problémů navázat spojení a že vám tato možnost usnadní práci. Budeme rádi za zpětnou vazbu.

S pozdravem Mgr. I. Šalamounová

Vzkaz rodičům a žákům II. st. k přihlašování se do konzultací s vyučujícími
28. 03. 2020

Při zahajování komunikace na telekonference. eu doporučujeme preferovat prohlížeč google chrome. Ukazuje se, že jiné prohlížeče fungují špatně. Při přihlášení povolte mikrofon. Pokud neprovedete, nezobrazí se na ploše dole  ikonka s mikrofonem a nebudete moci mluvit. Šalamounová

Změny v zápisu do MŠ
27. 03. 2020

Zde naleznete sdělení OŠMT MMB o změnách v zápisu do MŠ.

Zápis do prvních tříd - upozornění
27. 03. 2020

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, kteří budou přihlašovat dítě k zápisu k povinné školní docházce do naší školy, že z důvodu změn v organizaci zápisu neplatí systém rezervací termínů zápisu, tudíž není nutno, po zadání nutných údajů do systému elektronického zápisu města Brna, termíny nadále rezervovat.

Podrobné informace naleznete v hlavní nabídce našeho webu, v oddíle Zápis do 1. tříd. Tam také naleznete na konci odkazy ke stažení zápisního lístku ve formátu pdf a doc.

Informace OŠMT MMB k možnosti vydávání přihlášek k zápisu na odboru
27. 03. 2020

Zde naleznete informaci o možnosti vyzvednutí si přihlášky k zápisu do ZŠ přímo na OŠMT MMB.

Tato možnost je určena hlavně pro ty rodiče, kteří nemají možnost přihlášku vytisknout a doplňuje nabídku školy uvedenou v oddíle  Zápis do 1.tříd.

Volba povolání - workshop
24. 03. 2020

Vážení rodiče,

v předmětu ‚Volba povolání v osmém ročníku se snažíme dětem co nejvíce zprostředkovat poznatky z praxe. Na podzim proto připravujeme workshop pro žáky (nejen) končících ročníků, kde by měli možnost setkat se se zástupci jednotlivých povolání a pohovořit s nimi.

Hledáme zástupce povolání napříč celým spektrem pracovního trhu – jediným důležitým kritériem je, abyste svoji práci vykonávali s láskou a nadšením.

Vyzývám proto ty z Vás, kteří byste měli zájem se této akce zúčastnit, abyste mě informovali na e-mailu blanka.renyi@gmail.com (též prosím napište, jaké povolání byste chtěli prezentovat).

Předem vám moc děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

B. Rényi, školní psycholožka

Zadávání učiva na II. stupni
24. 03. 2020

Od pondělí 30.3. se bude vkládat učivo na aktuální týden na stránky školy každé pondělí do 12:00. Doufáme, že zadaná práce tak bude pro žáky přehlednější.

Upozorňujeme na zásadní změnu v organizaci zápisu do prvních tříd
24. 03. 2020

V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice došlo k zásadní změně v organizaci zápisu do prvních tříd.

Pod odkazem Zápis do 1. tříd v Menu naleznete aktualizované informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce.

Tyto informace byly zveřejněny i na stránkách systému elektronického zápisu města Brna. 

Leták - informace MČ k situaci ohledně koronaviru
19. 03. 2020
Informace - krizové opatření MMB - uzavření MŠ
17. 03. 2020

Zde naleznete znění krizového opatření Rady města Brna o plošném uzavření MŠ.

Informace k zájezdu do Velké Británie
16. 03. 2020

K dnešnímu dni byl oficiálně zrušen plánovaný zájezd do Velké Británie. Cestovní kancelář Toursport řeší v těchto dnech záležitosti kolem zájezdu. O dalším postupu budeme informovat. 

Nabídka doučování II. st.
16. 03. 2020

Připomínáme možnost on-line doučování žáků II. st. naší školy. Máte-li zájem, kontaktujte e-mailem naše vyučující podle předmětu včetně šk. psycholožky (doučování Čj a Nj). Šalamounová

Změna režimu vstupu do budovy školy
16. 03. 2020

V souvislosti s posledními opatřeními vlády ČR bude školní budova s okamžitou platností pro veřejnost, včetně žáků uzavřena.

Úřední hodiny kanceláře byly stanoveny na pondělí a středu vždy mezi 8:00 až 11:00 hodinou.

V tuto dobu bude v důvodných případech umožněn osobám vstup do budovy.

Vyzýváme rodiče i žáky, aby veškerou komunikaci se školou prováděli elektronickou formou, případně telefonicky. 

Přerušení provozu mateřské školy
13. 03. 2020

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy!

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jsem rozhodl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16. března 2020.

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Hrůza, ředitel školy

 

Zde naleznete znění výpisu z usnesení Rady MČ Brno - sever.

Sdělení školní psycholožky
12. 03. 2020

Rodičům, učitelům i žákům je po celou dobu, kdy je  škola uzavřena, i nadále k dispozici školní psycholožka. Po domluvě je možné zorganizovat telefonickou či on-line konzultaci. Kontakt: blanka.renyi@gmail.com

 

Potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy
11. 03. 2020

Žádosti o ošetřovné vyřizuje kancelář školy Zemědělská 29, paní Novotná, tel:545428511, v úředních hodinách případně po telefonické domluvě.

Nejlépe  je si zavolat dopředu  a domluvit se na způsobu vyřízení .

Zadávání domácí práce žákům školy
11. 03. 2020

Na tomto odkazu najdete informace o zadané domácí práci pro žáky školy v době trvání mimořádného opatření.   

Informace o učivu budou předávány také formou e-mailových zpráv od vyučujících, podkud jste na této formě komunikace s vyučujícími dohodnuti.

Sledujte prosím průběžně web školy a svoje e-mailové schránky.

Důležité informace týkající se organizace vyučování budeme v případě potřeby rozesílat formou hromadných e-mailů zákonným zástupcům, na které máme kontakty v databázi.

Změna třídního učitele ve 4. B
10. 03. 2020

Od 9. 3. 2020 převzala třídu 4. B jako třídní učitelka paní Mgr. Helena Meluzínová, kontakt: meluzinova@maskola.cz, tel: 545428514.

Uzavření školy
10. 03. 2020

Sdělujeme všem rodičům a žákům základní školy, že od středy 11. 3. 2020 až do odvolání neproběhne v MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29, p.o. žádná výuka žáků základní školy.

Odkaz na úplné znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete zde.

V této souvislosti nebude realizováno ani zájmové vzdělávání ve školní družině. Školní družina bude od středy 11. 3. 2020 mimo provoz také až do odvolání.

Mateřská škola bude i nadále, dle sdělení centrálních orgánů, v provozu.

Žákům jsou automaticky odhlášeny obědy.

Případné další informace budeme zveřejńovat na webu školy.

Redukce odpoledních aktivit v budovách školy
10. 03. 2020

Oznamujeme, že až do odvolání nebudou od středy 11. 3. 2020 realizovány žádné odpolední aktivity dětí i dospělých v prostorách obou tělocvičen školy a ostatních objektech školy (třídy, dvorana).

Projekt Příběhy našich sousedů
09. 03. 2020

Úspěch v projektu Příběhy našich sousedů

Naše škole se již podruhé zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Tým žákyň z 8.B (Eliška Hrdličková, Eliška Hvastová, Lucie Skoumalová, Veronika Smékalová, Kateřina Šnyrchová) zpracoval formou videa s animací příběh pamětnice paní Ježové. Ve čtvrtek 5.3.2020 proběhla slavností závěrečná prezentace výstupů projektu. Odborná porota vybrala tři nejlepší týmy. Náš tým se umístil na 1. místě. Jejich výstup najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iii/brno-iii-2019-2020/

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Sdělení cestovní kanceláře týkající se připravovaného zájezdu do Anglie
04. 03. 2020

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o postupu naší cestovní kanceláře v souvislosti s nebezpečím šíření koronaviru.

Bezpečnost dětí i dospělých účastníků zájezdu je pro nás na prvním místě. Směrodatné pro nás v tomto ohledu je především doporučení Ministerstva zahraničních věcí.
Pokud Ministerstvo zahraničních věcí vydá stanovisko s doporučením necestovat do cílové destinace zájezdu, zájezd zrušíme a účastníci od nás obdrží dosud uhrazené platby zpět.

Pokud Ministerstvo zahraničních věcí nevydá stanovisko s doporučením necestovat do cílové destinace zájezdu, předpokládáme, že zájezd se uskuteční. V takovém případě je možné účast na zájezdu kdykoliv zrušit se storno poplatkem podle našich Všeobecných smluvních podmínek.

Věříme ale, že k žádnému takovému zbytečnému stornu ze strany rodičů nedojde a děti si budou moci zájezd užít v plném rozsahu.

Jsme si vědomi toho, že situace je velice nepříjemná pro všechny zúčastněné strany. Budeme dělat maximum pro to, abychom nalezli optimální řešení pro všechny a co nejvíce při tom eliminovali zdravotní rizika.

 

 

Výzva - informace - koronavirus
02. 03. 2020

Zde naleznete odkazy na informace v souvislosti s výskytem koronaviru. Vyzýváme rodiče žáků, aby v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění respektovali pravidla uvedená na stránkách, na které odkazují níže uvedené odkazy.

Dotazníkové šetření Mapa školy na MZŠ
02. 03. 2020

Vážení rodiče žáků MZŠrádi bychom znali Váš názor na naši školu, proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit anonymní dotazníky, které Vám předají Vaše děti a prosíme Vás o jejich vyplnění v podobě tištěné nebo elektronické. V případě, že zvolíte dotazník v elektronické podobě, budete mít k dispozici přihlašovací údaje. Tištěný dotazník vyplněný (nebo nevyplněný s poznámkou „Vyplněno elektronicky“) vraťte prosím zpět třídnímu učiteli nejpozději do 13. 3. 2020. Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce dotazníku. Důležité jsou pro nás vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet. Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití. Současně Vás informujeme o tom, že anonymní dotazníky pro žáky budou ve škole vyplňovat i Vaše děti. Výsledky šetření budou po vyhodnocení zveřejněny na webu školy. Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc. Vedení školy

 

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.

Okrskové kolo turnaje v přehazované otevřených škol žáků 4. a 5. ročníku
21. 01. 2020

úterý 14. 1. 2020 se uskutečnilo na ZŠ Milénova okrskové kolo turnaje v přehazované otevřených škol žáků 4. a 5. ročníku. MZŠ Zemědělská se umístila na 2. místě a vzhledem k tomu, že se vítěz nemůže městského kola zúčastnit, postupuje do městského kola na ZŠ Čejkovická.

Žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v městském kole. Současně děkujeme Klubu rodičů za úžasné dresy, které pro naše děti pořídili.

Složení družstva:            Barbora Smyčková        5. A

                                           Anežka Dvořáková         5. A

                                           Kristýna Přenosilová       5. A

                                           Jakub Neckař                  5. B

                                           Matěj Němeček                5. B

                                           Adam da Sylva               5. C

                                           Jakub Látal                      5. C

                                           Tomáš Boháč                  5. C

                                           David Suchyňa                5. C

Kroužky pořádané školní psycholožkou od pololetí
16. 01. 2020

1. Relaxx (1. stupeň) - aktivity zaměřené na prevenci stresu, relaxaci, podporu koncentrace a zklidnění

2. Kdo jsem, kam jdu, co chci (2. stupeň) - sebevnímání, sebepoznání, hodnotová orientace, můj pohled do budoucnosti a další témata dle věku a zájmu dětí (např. relaxace, kariérní poradenství, atd.)

3. Hravé odpoledne (1. stupeň) - nácvik sociálních dovedností formou her s využitím programů Zipyho a Jablíkovi kamarádi (další info na: http://www.zipyhokamaradi.cz/; není vhodné pro třídu 2. B, kde program již v rámci vyučování probíhá)

 

Přihlášky a další informace: blanka.renyi@gmail.com  ve formátu: jméno dítěte, třída, číslo kroužku a čas, kdy by se ho dítě mohlo pravidelně účastnit (zadejte prosím více možností, bude vybrána ta, kterou preferuje nejvíce rodičů; vynechte prosím středu a pátek).

Upozornění pro rodiče
03. 10. 2019

Upozorňujeme rodiče žáků, že prostor mezidveří vstupu do obou budov musí zůstat v době od 7:30 do začátku vyučování volný.  Nelze setrvávat v těchto prostorách a tím blokovat pohyb žáků při vstupu do budovy i při opouštění budovy. V tomto prostoru lze setrvat pouze na dobu komunikace s vychovatelkou ŠD při odchodu dítěte z budovy Jugoslávská 126.

Ve všech ostatních případech čekají rodiče i ostatní osoby na žáky před budovou školy. 

Děkujeme za pochopení.

 

Sboreček – pěvecký sbor školní rok 2019/2020
02. 09. 2019

Sboreček je zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 30.9.2019.

Přihlášky rozdají dětem  třídní učitelky.