Loading...
Dnes je úterý 11.08.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Organizace zahájení školního roku 2020 - 2021
03. 08. 2020

Informace k organizaci začátku školního roku budou zveřejněny v přípravném týdnu od 24. 8. 2020.

Úřední dny o prázdninách
30. 06. 2020

Z důvodu čerpání dovolené byly stanoveny tyto úřední dny a hodiny školy o prázdninách.

Vždy středa, 8.,15.,29. července, 5. a 19.srpna, od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020 již poběží  přípravný týden za přítomnosti většiny zaměstnanců.

31. 8. 2020 dovolená.

Úřední hodiny od 8 do 12 hodin.

 

Vyzvednutí nepředaných vysvědčení
30. 06. 2020

Nepředaná vysvědčení si budou moci zákonní zástupci žáků vyzvednout v úředních hodinách školy o prázdninách v kanceláři školy.

Pro převzetí je nutno prokázat svoji totožnost dokladem. Doporučujeme předběžnou telefonickou domluvu na tel: 545428511.

Informace k dělení pátých tříd
18. 06. 2020

Z prostorových důvodů budeme v příštím školním roce ze současných tří pátých tříd vytvářet dvě třídy šesté. Hlavní příčinou je omezený počet kmenových učeben. Proto se rozdělení stávajících kolektivů rovnoměrně dotkne všech tří současných pětek. Je to situace, která se na naší škole opakuje zcela pravidelně a pro dělení pětek a vytváření nových šestých tříd máme ustálená pravidla. Na rozdělení se podílejí současní třídní učitelé a my většinou respektujeme jejich návrhy.Pravidla jsou taková, aby byla spravedlivá vůči všem třem třídám a aby vznikly třídy, které budou vyrovnané jak dle pohlaví, tak svojí úrovní. Přihlížíme i k počtu a závažnosti podpůrných opatření, nutnosti asistenta pedagoga apod. Přibližně třetina žáků z každé třídy zůstane v nové třídě pohromadě.

 

Prázdninový provoz MŠ MČ Brno - sever
05. 06. 2020

Rada městské části Brno-sever na své 8/50. schůzi konané dne 03.06.2020 schválila úpravu provozu MŠ MČ Brno-sever v měsících červenci a srpnu.

Tabulka.

Anglie - vrácení poplatku za zájezd
12. 05. 2020

Žádám o trpělivost všechny rodiče, kteří zaplatili Anglii a čekají na vrácení peněz. Podle našich informací dělá cestovní kancelář vše pro to, aby vyřešili finanční zálohy a jejich vracení v plné výši. Ne všechna jednání s anglickou stranou se daří. S CK jsem stále v kontaktu a situace by se měla vyřešit v měsíci květnu.
P. Dašek

Projekt Příběhy našich sousedů
09. 03. 2020

Úspěch v projektu Příběhy našich sousedů

Naše škole se již podruhé zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Tým žákyň z 8.B (Eliška Hrdličková, Eliška Hvastová, Lucie Skoumalová, Veronika Smékalová, Kateřina Šnyrchová) zpracoval formou videa s animací příběh pamětnice paní Ježové. Ve čtvrtek 5.3.2020 proběhla slavností závěrečná prezentace výstupů projektu. Odborná porota vybrala tři nejlepší týmy. Náš tým se umístil na 1. místě. Jejich výstup najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-iii/brno-iii-2019-2020/

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.