Loading...
Dnes je neděle 29.11.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Výdej stravy do nádob pro žáky na distanční výuce
16. 11. 2020

Doba pro výdej do nosičů je stanovena od 11.15 do 11:40 hodin. Výdej do nosičů pro žáky z obou budov proběhne od středy 18. 11. do pátku 20. 11. u zadního vchodu do výdejny na budově Jugoslávská 126 z ulice Jugoslávská (velká brána do areálu).

Změna při zadávání domácích úkolů na II. stupni
11. 11. 2020

Vzhledem k posledním zkušenostem s online výukou měníme časy zadávání domácí přípravy na II. stupni. Vedle původního pondělního zadávání  v některých předmětech zavádíme v návaznosti na probranou látku také průběžné zadávání. O těchto změnách budou žáci informováni prostřednictvím jednotlivých vyučujících těchto předmětů.

Je tedy nutno ze strany žáků průběžně sledovat zadané úkoly v elektronické ŽK, nebo na webu školy v sekci Třídní informace.

Zadávání úkolů přes web školy i Školu online není nejednotnost v používání informačních zdrojů, ale zvýšení komfortu pro žáky a rodiče, jelikož ještě pořád někteří žáci nebo rodiče nemají zřízen přístup do systému škola online.

Vedení školy

Nabídka pracovní pozice
04. 11. 2020

Od ledna 2021 nabízíme pracovní místo v úklidu v budově MZŠ Zemědělská 29. Pracovní doba až 7 hodin denně (14.633,- Kč), práce v odpoledních hodinách, 25 dnů dovolené za rok, platové zařazení třída 2, stupeň 12. Možnost stravování ve ŠJ. Možná domluva i na kratší úvazek. Kontakt: 545428511 – kancelář, info@maskola.cz.

Sdělení školní psycholožky
04. 11. 2020

Vážení rodiče, školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi je Vám a Vašim dětem k dispozici i nadále. V případě zájmu o konzultaci ji kontaktujte na e-mailu: blanka.renyi@gmail.com.

Změny v dokumentech školy
02. 11. 2020

Sdělujeme, že na webu školy byly zveřejněny aktualizované dokumenty školy:

Školní řád - změny v souvislosti s přechodem na elektronickou žákovskou (odkaz na Školní řád)

ŠVP - doplnění o předmět SVS (odkaz na ŠVP)

Výroční zpráva zs školní rok 2019 - 2020 (odkaz na VZ)

Letáky pro žáky s tématikou COVID - 19
26. 10. 2020

Zde naleznete letáky pro žáky 1. a 2. stupně rozesílané z úrovně MŠMT k objasnění problematiky infekce COVID - 19.

 

Důležité odkazy.

Leták pro 1. stupeň.

Leták pro 2. stupeň.

Upřesňující informace k systému Škola online
23. 10. 2020

V minulých dnech obdrželi zákonní zástupci registrační piny pro zřízení uživatelských účtů žáků i rodičů. Vzhledem k tomu, že systém rozesílal piny formou hromadného e-mailu, došlo v četných případech k nedoručení uvedených pinů. Proto jsme již dříve zveřejnili informaci, že se lze individuálně obrátit na školu při řešení případných problémů s registrací a již jsme tak desítky požadavků uspokojili.

Důležité je si uvědomit, že klienti mají dva druhy účtů. Žákovský a rodičovský. Každý má jiné možnosti. Důrazně doporučuji zřídit účet i žákovský, i rodičovský.

Pokud máte ve škole více dětí, máte tolik přístupů, kolik máte dětí. Doporučuji následující řešení.

Jedno dítě, jeden žákovský účet, dva rodičovské účty (může být samozřejmě i jeden společný). 

Dvě děti, dva žákovské účty a dva rodičovské (nezřizovat čtyři rodičovské účty, pak je v tom zmatek). Jsme schopni, pokud tomu tak již není, každému rodičovskému účtu zpřístupnit  všechny děti, které na škole máte. Požadavky kdyžtak pište na info@maskola.cz, zatím se nám dařilo vše vyřizovat poměrně brzy.

K omlouvání absencí.

Nelze je omlouvat ze žákovského účtu. Takže pokud jste přes žákovské údaje zřídili rodičovský účet, nemůžete omlouvat. Pouze z účtu rodiče v odkazu Komunikace/Zprávy/Omluvenka.

Přeji hodně zdaru. V případě možných problémů pište, jsme tu od toho, abychom to vyřešili.

Miloš Hrůza, ředitel.

Návody pro práci s aplikací Škola online
22. 10. 2020
Ošetřovné
13. 10. 2020

V případě, že budete potřebovat spolupráci školy při vyřizování Ošetřovného, obracejte se na kancelář školy - novotna@maskola.cz, tel:545428511.

Do zprávy uveďte co požadujete, jméno dítěte a rodné číslo.

Omezení činnosti zájmových aktivit na škole
12. 10. 2020

Od pátku 9. 10. 2020 se ruší všechny zájmové aktivity organizované školou - krouřky.

Od začátku října jsou také zrušeny pondělní konzultační hodiny. V případě potřeby kontaktujte individuálně jednotlivé vyučující.

Řešení problémů s přihlášením do systému Škola Online
26. 09. 2020

Vsechny případné požadavky na slučování přístupů do systému a obecně problémy  s přihlášením,  případné nedoručeni přihlašovacích údajů zasílejte na adresy info@maskola.cz,  nebo dasek@maskola.cz. Vše budeme řešit co nejdříve. 

Informace o režimu nošení roušek ve škole
18. 09. 2020

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.

V materiálu naleznete i odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.

Upozornění na povinnost nosit roušky v budovách školy
10. 09. 2020

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v uzavřených prostorách.

Z toho vyplývá povinnost pro žáky nosit roušky ve všech společnývch prostorách školy ( chodby, toalety, výdejny stravy ....)

Zavedení elektronické žákovské knížky
02. 09. 2020

V tomto školním roce začínáme využívat v systému Škola Online možnost předávání informací o výsledcích a průběhu vzdělávání zákonným zástupcům prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.

Při přechodu na tento systém bude nutná součinnost zákonných zástupců. O jednotlivých potřebných krocích budete informování prostřenictvím žáků, kontaktního e-mailu, nebo webu školy. 

Z tohoto důvodu je nutno oznámit případné změny v e-mailových adresách prostřednictvím třídních učitelů, nebo na kontakt info@maskola.cz.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.