Loading...
Dnes je pondělí 11.12.2017
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Změna organizace vyučování - přestávky v době odpoledního vyučování
11. 12. 2017

Upozorňujeme na změnu v organizaci odpoledního vyučování.

Přestávky v době odpoledního vyučování budou od 1. 1. 2018 trvat 5 minut.

Více v oddíle Info pro žáky a rodiče/Rozpis zvonění.

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
08. 12. 2017

Z důvodu nárustu cen potravin, zvyšujeme stravné  od 1.1.2018. Cena jednoho obědu se zvýší o 1,-Kč.

Platby z účtu na měsíc leden 2018, budou inkasovány 13.12.2017.

Zkontrolujte si nastavení limitu v bance. 

Úspěch Venduly Burešové na mezinárodních závodech Golden Autumn
30. 11. 2017

Žákyně 4. C Vendula Burešová se se svým týmem účastnila mezinárodních závodů Golden Autumn 2017 v Bělorusku v synchronizovaném plavání. Na těchto závodech se umístila spolu s dívkami v týmu dvakrát na druhém místě. Blahopřejeme.

Rozsvěcení stromečku - vybraní žáci pěveckého sboru (lístečky)
27. 11. 2017

Dne 4.12. v 17.45 hodin - vánoční vystoupení na náměstí SNP v Černých Polích.

Sraz zpěváků v 17.35 hod u pódia.

Písně: Zafúkané, Rehradice, Tráva

Projekt Edison
24. 11. 2017

Také v letošním školním roce se naše škola ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC zapojí do projektu zaměřeného na multikulturní vzdělávání EDISON. Projekt proběhne v týdnu od 25. února do 4. března 2018 a bude se týkat žáků 3. až 9. ročníků. Vysokoškolští studenti z různých kontinentů a zemí (Indonésie, Brazílie, Čína, Ukrajina, Indie, Pákistán a Turecko) budou seznamovat žáky se svými zeměmi formou prezentací a podílet se na výuce. Všechny workshopy, diskuse, interaktivní hodiny, pohybové aktivity, přípravy tradičních jídel a hry budou prováděny v anglickém jazyce.

Pro zdárný průběh projektu a zajištění zázemí zahraničních studentů je třeba i letos zajistit ubytování v hostitelských rodinách. Obracíme se proto s touto prosbou na  rodiče našich žáků.

V případě zájmu o zapojení do projektu formou ubytování zahraničního lektora je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku. Kontaktujte prosím ZŘ Šalamounovou, t.č.: 545 428 513 nebo salamounova@maskola.cz.

Děkujeme za Váš případný zájem a pomoc při zajištění projektu! Vedení školy

Vánoční tvoření na MZŠ
23. 11. 2017

Přidejte se k nám a přijďte tvořit malé dárky a vánoční ozdoby pro své nejbližší! Zveme srdečně žáky, rodiče a přátele školy na tradiční vánoční dílničky, které škola pořádá společně s klubem rodičů. I tentokrát se můžeme setkat ve dvoraně školy v příjemné předvánoční atmosféře v úterý 28. listopadu v době od 16:00 do 18:00 hod. Zve MZŠ s klubem rodičů!

Potravinová sbírka
22. 11. 2017

Žáci naší školy se zúčastnili potravinové sbírky. Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Zrušení třídních schůzek třídy 5.B
09. 11. 2017

Třídní schůzky třídy 5.B v pondělí 13. 11. 2017 se nebudou konat z důvodu nemoci třídní učitelky Mgr. Veroniky Neuwirthové. Náhradní termín bude stanoven po ukončení PN třídní učitelky.

Třídní schůzky
09. 11. 2017

V pondělí 13. 11. 2017 proběhnou od 17:00 třídní schůzky.

V pondělí 13. 11. 2017 mezi 16:00 a 17:00 h. lze volit zástupce z řad zákonných zástupců žáků do školské rady.

Volby proběhnou ve dvoraně Zemědělská 29. Nutno mít s sebou občanský průkaz.

Projekt Erasmus+
07. 11. 2017

Na konci našeho dvouměsíční projektu jsme pro všechny žáky druhého stupně uspořádali projektový den. Vyučující předmětů ČJ, RJ, DV, D, Z a F s žáky devátých ročníků vymysleli prezentace, výstupy i doprovodný program. Aktivně byla do prezentací zapojena polovina žáků 9. ročníku, kteří chodili po jednotlivých stanovištích a předávali své vědomosti. Přitom se zdokonalovali ve svých prezentačních dovednostech, jednání se spolužáky a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli učitele.

Vzhledem k lehce rozdílné délce prezentací probíhaly výměny jednotlivých stanovišť v půlhodinových intervalech.

Žáci 9. ročníku, kteří neprezentovali, měli po společném úvodu ve dvoraně individuální výtvarný program.

Z pohledu organizátora a zapojených vyučujících projekt proběhl nad očekávání úspěšně a dalo by se říci, že všechny přítomné děti spolupracovaly. Také model přesunů byl průlomový a škola ho pro podobné akce jistě použije do budoucna.

Na konci projektu žáci zhodnotili zvlášť projektový den, jeho výsledky i celý projekt jako takový. I jejich mladší spolužáci se formou krátkého dotazníku vyjádřili k výkonům svých spolužáků.

Žáci 6. - 8. ročníku:

Žáci prezentace hodnotili dle jejich kvality, sebejistoty přednášejících a zábavnosti. Největší úspěch mělo odívání v praxi, kdy se snažili svoje spolužáky obléknout v klasicistním stylu. Bohužel se to však ale v praxi často zvrhlo jen do zábavy a modely neměly s klasicistním kostýmem mnoho společného.

Z hlediska kvality pak byla nejúspěšnější prezentace o Napoleonovi. Žáci ocenili, že prezentace nebyly pouze čtené, ale že mohli klást dotazy, které jim starší spolužáci byli schopni na místě zodpovědět.

Celkově se žákům líbily také praktické části projektu, kdy si mohli sami zkusit uplatnění nově nabytých vědomostí. Paradoxně pak ale mnozí pozitivně na projektu hodnotili především to, že se neučili. Učení se mimo zajeté osnovy a vlastní činností někteří žáci tedy za učení v podstatě nepovažují i přesto, že jim projektový den prokazatelně rozšířil obzory. Bylo to mimo jiné proto, že se společně zasmáli a atmosféra byla mnohem uvolněnější než v běžné výuce.

Žáci 9. ročníku:

Žáci, kteří projekt prezentovali, zakončili svůj den vyplněním on-line ankety týkající se projektového dne. 53 procent žáků ohodnotilo den známkou 2. Známku jedna projekt dostal od 13 procent žáků.

 

Nejpřínosnější jim přišla přímá zkušenost s prezentacemi a aktivní výuka žáků, kdy si alespoň z části uvědomili, co povolání učitele obnáší.

Zbylá část ročníku hodnotila výtvarnou část projektu průměrnou známkou, ale všichni dobře pracovali a učitelé hodnotili jejich práci velice pozitivně.

 

VIDEO

Videa: Halloween a Erasmus+ Menuet
07. 11. 2017

ZDE si můžete prohlédnout Halloweenské video z hodin AJ a ZDE z Projektového dne Erasmus+ - Menuet, ostatní videa ZDE a ZDE.

Školní kolo projektu Erasmus na MZŠ
02. 11. 2017

V pondělí 6. listopadu 2017 se v 6. – 9. ročnících se uskuteční školní kolo projektu Erasmus. Výuka bude probíhat v rozsahu, jak je stanoveno v rozvrhu tříd, projektu bude věnována pouze 2. – 5. hod. Úspěšné prezentace na téma Klasicismus, které připravili žáci 9. ročníků se svými vyučujícími, budou představeny mladším ročníkům, kteří na ně aktivně navážou. Nebude chybět ukázka tance menuet předvedený žáky v téměř dobových kostýmech.  Následně bude vybraná skupina žáků projektové výstupy prezentovat na mezinárodním setkání v Litvě 12. – 18. 11. 2017.

Volby do školské rady
13. 10. 2017

Ředitel MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29, p.o. vyhlašuje volby do školské rady z řad zástupců žáků. Termín konání: 13. 11. 2017 od 16:00 do 17:00 hodin (před třídními schůzkami) ve dvoraně školní budovy Zemědělská 29.

Více informací naleznete zde, nebo v oddíle Školská rada.

Soutěž ve sběru starého papíru
06. 10. 2017

Zahajujeme soutěž ve sběru starého papíru společně s Klubem rodičů. Proběhne ve dvou kolech. Vítězná třída I. a II. stupně získá odměnu z Klubu rodičů. První kolo sběru proběhne od 9. 10. do 17. 10. 2017. Odvoz sběru bude dne 18. 10.v 8:00 hod!

Sporový zpěv I.stupeň
21. 09. 2017

Z důvodu konání pedagogické rady bude činnost sborečku zahájena o týden později, a to 2.10.2017.

Šesťáci na adaptačním kurzu
07. 09. 2017

Od středy 6.9. probíhá adaptační kurz 6. roč. ve Svratouchu, kam se včera žáči úspěšně dopravili a pod vedením zkušených vyučujících, školní psycholožky a speciální pedagožky začali realizovat naplánované aktivity. Nenechali se zaskočit lehkým deštěm, vše zvládli a první den ukončili u táboráku s kytarou. Všichni jsou v pořádku a pozdravují!

Bezpečnostní upozornění
07. 09. 2017

Od pondělí 11. 9. 2017 bude probíhat oprava vstupního schodiště do budovy Jugoslávská 126. Vyzýváme žáky i veřejnost ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí staveniště. Zároveň vyzýváme, aby se nikdo zbytečně nezdržoval v prostorách a v těsném okolí stavby. Děkujeme. Vedení školy.

ŠD v prvním týdnu školního roku 2017-2018
02. 09. 2017

Provoz ŠD v pondělí 4. 9. 2017 bude pouze na budově Jugoslávská 126. Po ukončení vyučování si vychovatelky ŠD převezmou pouze ty žáky, kteří budou mít řádně vyplněný zápisní lístek s podpisem zákonných zástupců. Bez tohoto zápisního lístku nebudou žáci převzati do ŠD. Zápisní lístek můžete stáhnout na stránkách naší školy. Žáci, kteří mají své třídy na budově Zemědělská, budou po obědě převedeni vychovatelkami na budovu Jugoslávská. Provoz ŠD dne 4. 9. 2017 bude do 16:30 hod. Ranní ŠD bude v tento den také, žáci jsou přijímáni do 7:20 hod. Od úterý 5. 9. 2017 již budou všechna oddělení ŠD ve svých třídách na obou budovách. Opět budou převzati do ŠD pouze žáci s odevzdaným vyplněným zápisním lístkem do ŠD. Provoz ŠD již bude do 17:00 hod. Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedli z ŠD včas, nejpozději do konce provozu.

Třídní učitelé na I. st. ve školním roce 2017-2018
02. 09. 2017

1. A    PaedDr. Ivana Kousalíková                budova Jugoslávská

1. B    Mgr. Marta Petrželová                        budova Jugoslávská

1. C    Mgr. Jana Lysoňová                           budova Jugoslávská

2. A    Mgr. Jana Křivánková                         budova Jugoslávská

2. B    Mgr. Drahomíra Březinová                 budova Jugoslávská

2. C    Mgr. Bohunka Steinbocková              budova Jugoslávská

3. A    Mgr. Dagmar Ondrášková                  budova Jugoslávská

3. B    Mgr. Věra Pašová                              budova Jugoslávská

3. C    Mgr. Eva Adámková                          budova Jugoslávská

4. A    Mgr. Pavla Kadlecová                        budova Zemědělská

4. B    Mgr. Magda Vojteková                       budova Jugoslávská

4. C   Mgr. Soňa Holičová                            budova Zemědělská

5. A   Mgr. Leona Nováková                         budova Zemědělská

5. B   Mgr. Veronika Neuwirthová                 budova Zemědělská

5. C   Mgr. Táňa Hedijová                            budova Zemědělská

Vychovatelky ŠD ve školním roce 2017-2018
02. 09. 2017

I. oddělení         Andrea Kleinová                budova Jugoslávská

II. oddělení        Lenka Hrbková                  budova Jugoslávská

III. oddělení      Pavla Gryčová                     budova Jugoslávská

IV. oddělení       Monika Krupská                  budova Jugoslávská

V. oddělění        Lenka Lysáková                  budova Jugoslávská

VI. oddělení      Věra Krejčová                      budova Jugoslávská

VII. oddělení     Milena Svobodová               budova Zemědělská

VIII. oddělení    Ivana Vyvážilová                  budova Zemědělská

IX. oddělení      Petra Antlová                       budova Zemědělská

Vystoupení Sborečku – ŽÁCI CHODÍCÍ DO SBORU V MINULÉM ROCE
01. 09. 2017

Slavnosti vína  – pořádá městská část Brno-sever

 

Účast nutná, přihlášky vrátit nejpozději do čtvrtka 7.9.2017

místo konání:      náměstí SNP

kdy:                       9.9. 2017 v 13.15

Sraz vystupujících  u pódia v 13.00

Písně: Skálo, Kdybych byla vlaštovkou, Zlatovláska, Jestli to nebude láska

Sboreček – pěvecký sbor, školní rok 2017/2018
31. 08. 2017

zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 25.9.2017

Přihlášky rozdají dětem třídní učitelky.

Změna organizace vyučování
22. 06. 2017

Oznamujeme, že z důvodu extrémně teplého počasí bude vyučování od pátku 23. 6. 2017 pro všechny žáky končit v 11:40 hodin.

Platí to i pro následující dny. Družinové děti si po vyučování převezmou vychovatelky ŠD. Chod ŠD je nezměněn. Organizace závěru školního vyučování bude upřesněna.

Ze stejných důvodů překládáme Olympijský sportovní den na pondělí 26. 6. 2017. Týká se pouze druhého stupně ZŠ. 

Erasmus+ časopis
16. 06. 2017

ZDE si můžete prohlédnout zveřejněný časopis, který vznikl za spolupráce žáků a učitelů pěti zemí.

Změna telefonních čísel
09. 06. 2017

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel.

Školní poradenské pracoviště - Mgr. Voborná, Mgr. Šindelářová a kabinet M/F - Ing. Retek, Mgr. Hromádka - nové číslo 545428524 - lze volat přímo.

Kouření v areálu školy
16. 12. 2016

Důrazňe upozorňujeme některé z rodičů, že ve školách a školských zařízeních je zákonem zakázáno kouření.

Do areálu školy patří také prostor mezi sportovním hřištěm a budovou Zemědělská 29.

Proto vyzýváme zástupce žáků, čekající převážně na svoje děti před touto budovou, aby se zde kouření vyvarovali.